August Strindberg

August Strindberg är för de allra flesta svenskar framförallt känd för sina romaner, kanske för att många stöter på dem i skolan. Internationellt är Strindberg dock ett namn som förknippas starkt med teater och dramer, och man ska inte förglömma de pjäser som Strindberg författade. Han skrev sammanlagt runt 60 stycken, inräknat utkasten, vilket gör…

Read More

Teatersport

Teatersport är ett fenomen som uppstod i slutet av 1970-talet, närmare bestämt år 1977, i Calgary i Kanada. På engelska kallas det ”theatresports”, och det är en form av improvisationsteater som man tävlar i. Det som karakteriserar improvisationsteater, och skiljer det från annan form av teater, är att det inte finns något manuskript, utan att…

Read More

Sofokles

Sofokles, som levde under 400-talet f.Kr., är en av det antika Greklands största dramatiker. Under sitt liv lär han ha skrivit mer än 120 dramer, men bara sju av dem har överlevt i sin helhet till modern tid: Aias, Antigone, Kvinnorna i Trachis, Kung Oidipus, Elektra, Filoktetes och Oidipus i Kolonos. Det dessa verk alla…

Read More

Teaterföreställningar för barn 2017

Barn uppskattar att gå på teater lika mycket som vuxna, men precis som med film måste man självklart ta med barnen på en teater som är anpassad efter deras ålder för att de ska tycka att den är intressant. Genom att låta barnen uppleva teater från en tidig ålder kan man förhoppningsvis också lägga grunden…

Read More

I väntan på Godot

Samuel Becket är ett bekant namn för alla inom teatervärlden och för de som är intresserade av litteratur, och det kanske mest kända verket av denna bekanta, irländske författare är I väntan på Godot. Becket föddes på Irland (år 1906) med dog i Paris (år 1989) och I väntan på Godot är ursprungligen skriven på…

Read More