Det är inte bara att sätta igång och spela teater och hoppas att det dyker upp publik som krävs för att driva en teater. Det krävs mycket arbete och flera inblandade för att få en organisation att gå ihop. Det som främst skiljer en teater som organisation mot andra organisationer är att en teater som organisation hela tiden måste balansera arbetet med det kreativa skapandet, producera produktioner som de brinner för och vill genomföra samtidigt som de brottas med minskat ekonomiskt stöd och sinande publik.

Olika former av teaterorganisationer

Att det kostar pengar att driva en teater är inte någon hemlighet och det är också en av få saker som sammanlänkar alla former av teaterorganisationer. Ett tips för att få en så bra start på din teater som möjligt är att se över ekonomin och se till att ha god checkkredit redan från start. På det sättet ökar du dina chanser att lyckas.

Ett gäng som har lyckats driva en teater under ett flertal år är Kulturtuben, som tog över Lorensbergsteatern 1987. Sedan dess har de drivit teatern och sitt handelsbolag till framgång. De driver sin teater helt i privat regi utan anslag från regionen eller staden. Deras intäkter bygger på biljettintäkter och sponsring från företag. Det är ett sätt att driva teater på som passar deras produktionstyp och det faktum att de redan var ett namn innan de började driva sin teater. Dock är det riskfyllt att driva en teater utan stöd från regionen eller kommunen om publiken sinar för mycket eller sponsorerna försvinner.

Det finns dessutom en poäng med att inte ha en fast spellokal. Framför allt till en början och för nya konstellationer. Samtidigt så visar undersökningar att det inte är helt fel för etablerade organisationer att spela utan fast teaterlokal också. Det kan tillåta nya publikgrupper att möta teatern som annars kanske inte skulle ta sig till teatern av olika skäl.

En helt annan form att driva teater på är som Länsteater, som liksom de statliga teatrarna inte är privatägda utan drivs genom landets olika regioner. Det är en spännande form av organisation som dels ska rikta sig till hela den region som teatern representerar och dels ska den locka publik utifrån också.

De flesta mindre teatrar som drivs idag är så kallade fria teatrar och de drivs ofta av en eller flera eldsjälar. Det är kanske det vanligaste sättet att starta en teater på. När det finns ett genuint intresse för scenkonst som driver uppstarten har man goda chanser att lyckas. Samtidigt så måste teatern vara lönsam på ett eller annat sätt för att kunna överleva. Det kan den bli genom stöd från staten, kommunerna, regionerna, sponsorer eller en trogen publik. Det tar dock tid att nå ekonomisk lönsamhet och det är svårt att driva en teater.