William Shakespeare

  William Shakespeare var en brittisk poet, dramatiker och skådespelare. Han föddes den under 1500 talet i Storbritannien, Stratford-upon-Avon. Han föddes i en familj i dåtidens medelklass och utbildades på Stratfords grammar school där han bland annat fick en grundutbildning på Latin. När han var i 18 års åldern gifte han sig med Anne Hathaway….

Read More

Teatern runt i världen

  I det antika Grekland hade teater en mycket stor betydelse för samhället. Det var en underhållningsform som förde samman människorna. För samhällets elit vid den tiden var det ett sätt att komma nära varandra och bli underhållna. De stora teaterförfattarna vid den tiden var Sofokles, Aischylos och Euripides. De författarna lade grunden till dagens…

Read More

Teaterns härkomst

  Teater är en benämning som numera beskriver ett spel där professionella eller amatörer skådespelar en historia, saga eller berättelse. Det sker ofta i speciella lokaler där publiken kan se hela spelet och skådespelarna. Tanken med det är att miljön ska vara artificiell och vara som en “live” film. Exempel på ett sådant är spel…

Read More