Dramaten

Teater har funnits sedan långt innan antikens Grekland och underhållit sin publik med ett oändligt antal föreställningar. Stor dramatik, tragedier och komedi har alla varit en del av föreställningarna. Berömda personer som Sofokles, Aischylos, Euripides och Shakespeare har lagt grunden till den teater som framförs på de stora scenerna idag. Teater har alltid varit ett…

Read More