Sofokles

Sofokles, som levde under 400-talet f.Kr., är en av det antika Greklands största dramatiker. Under sitt liv lär han ha skrivit mer än 120 dramer, men bara sju av dem har överlevt i sin helhet till modern tid: Aias, Antigone, Kvinnorna i Trachis, Kung Oidipus, Elektra, Filoktetes och Oidipus i Kolonos. Det dessa verk alla…

Läs mer

Teaterföreställningar för barn 2017

Barn uppskattar att gå på teater lika mycket som vuxna, men precis som med film måste man självklart ta med barnen på en teater som är anpassad efter deras ålder för att de ska tycka att den är intressant. Genom att låta barnen uppleva teater från en tidig ålder kan man förhoppningsvis också lägga grunden…

Läs mer

I väntan på Godot

Samuel Becket är ett bekant namn för alla inom teatervärlden och för de som är intresserade av litteratur, och det kanske mest kända verket av denna bekanta, irländske författare är I väntan på Godot. Becket föddes på Irland (år 1906) med dog i Paris (år 1989) och I väntan på Godot är ursprungligen skriven på…

Läs mer